kakashi hatake

Description:

http://naruto.wikia.com/wiki/Kakashi_Hatake

Bio:

http://naruto.wikia.com/wiki/Kakashi_Hatake

kakashi hatake

Naruto D20 P1RJ